Imieninowa prośba "w intencji" PIOTRA

Niech strzeże Piotra
Od złego łotra,
Od rzeczy zwanych "niefartem"...

By Piotr mógł dotrwać
Sto lat (lub sto dwa)
Gdy "trwanie" jest tego warte.